Pedokinetika.com

Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način
Andreja Semolič

Andreja Semolič

0

andreja-semolic

Dober dan,

veseli me, da prebirate vsebine razmišljanja in raziskovanja o razvoju človeka.

V mojih člankih boste našli izhodišča za razmišljanje in aktivacijo v novih smereh delovanja.  Z vsebinami sodelujem tudi na različnih kongresih.

Po osnovni izobrazbi sem športna pedagoginja, ki svoje raziskovanje telesa in duha kot neizbežne celote poglobljeno razvijam na nadgrajevanju povezovanja študija metode Feldenkrais® (diplomirala sem na inštitutu na Dunaju) z najnovejšimi spoznanji in odkritji neurobiologije in psihodinamičnih procesov razvoja.
Skozi dolgoletno delo na področju gibalnega razvoja svoja spoznanja in izkušnje integriram v RFP (Razvojne Funkcionalne Prijeme) in jih inovativno utemeljujem v konceptu zgodnjega razvoja od 0 do samostojne hoje, na Feldenkraisov način, ki ga je patentirala pod imenom Pedokinetika®.

Če iščete nasvete ali informacije, ki se obračajo na vse možne načine in nudijo rešitve, tega tu ne boste našli. Moja želja je, da se med ljudi širi zavedanje o pomenu razvojnega procesa in kako na to vplivamo sami. Kaj sami vzpostavljamo že samo s tem, da smo, ne glede na zavedanje.

Vklopiti zavedanje v odnosu do negovanja otroka takoj po rojstvu, je vhod v razvoj samega sebe (starša/skrbnika), ki se najde v tej vlogi. Seveda so vplivi na razvojni proces že pred rojstvom, a to ni moje področje raziskovanja in delovanja v takšni meri, da o tem lahko pišem.

Čas je za spremembe.  Spremembe dojemanja razumevanje načinov življenja. Ne potrebujemo slediti navodilom za uspeh. Potrebujemo razvijati svoj proces razvojne kapacitete, ki aktivira harmonijo, sodelovanje, vključevanje in upošteva raznolikost ter aktivira “biti prisoten”.

Po nekem naravnem toku se epohe človeštva preko celoten obstoj in razvoj  spreminjajo kot povsem logična posledica. Smo v obdobju, kjer se dogaja premik iz informacijske dobe v dobo zavedanja in aktiviranja višjih procesov razvojne kapacitete človeka. Potrebujemo razmišljati in ne slepo slediti informacijam. Potrebujemo vklopiti skeptični um, se zanimati za reference in razlikovati kaj sami o nečem menimo in zakaj tako in ne še kako drugače.

Spremembe so tisto kar nas razvija naprej in prav zato iskanje strukture za harmonično delovanje ne morem delovati.  Saj takoj, ko je vzpostavljena, je že preteklost, ki ne dovoljuje novim spremembam svoje vzvode. Zato se človek znajte pred veliko težavo, da nečesa ne zmore, ker še ni razvil sposobnosti prepuščanja in uporabe nenehne spremembe za svoj lasten napredek, razvoj in stabilnost. Da je človek prisoten in deluje s spremembo in se ne bori z njo, je naravna pot razvoja človeka vse od rojstva naprej.

Starši in edukatorji boste našli načine na katere vstopamo v učni proces in odnos z otrokom. Kaj je učni proces in kako delovati, da presežemo pravila, ki v svoji osnovi zdrav razvoj omejujejo.  Otrok ni nekaj za kar potrebujemo pravila, kako ravnati z njim ali ga vzgajati, da bo ustrezal, bil uspešen in vesel.

V odnosu z otrokom smo sami na potezi, da aktiviramo naravne vzvode v sebi, ki zaradi načina naše vzgoje niso imeli možnosti, da se vzpostavijo.

Zdrav in srečen otrok je plod zavednega odnosa, spoštovanja in prepuščanja naravnim zakonom. Otrok biološko raste in ima svoje potomce na katere prenaša svoje izkušnje.  Potrebne izkušnje  se dogodijo v tolikšni meri kot to dopušča starševo/skrbnikovo dojemanje naravnega razvojnega procesa.  Seveda pa je ta spet pogojen z doživetimi izkušnjami lastnega življenjskega razvoja.  Potrebne izkušnje niso samoumevno dosežene z biološko rastjo. Okvir v katerem je otroku dopuščeno, da se zgodijo nujni razvojni koraki za vsako posamezno obdobje, predstavlja količino aktivirane razvojne kapacitete. Večina ljudi zraste brez aktiviranih nujnih razvojnih korakov, ki vključujejo vse padce in probleme.

Moje poslanstvo je informirati o naravni poti razvoja in logičnih povezavah na temelju naravnih zakonov. Naravna pot razvoja, je v današnjem spoznanju in razumevanju kaj je človek, bolj dostopna v smislu razumevanja in aktiviranja ter zavedanja kako delujemo na razvojni proces in kako ter zakaj je vse povezano.

Ti naravni zakoni so gonilo razvoja in oblikovanja osebnosti in  vzpostavljanja stopnje samoaktiviranja in samoregulacije v odnosu do povezovanja z okoljem, v katerega smo vpeti.

Na oblikovanje razvojne kapacitete imamo velik vpliv. Gradnja sinaps je posledica doživetih izkušenj, ki jih zaznavamo z vsemi petimi čutili.  Razlikovanje tega in zavedanje načinov na katere vstopamo v interakcijo z vsemi petimi čutili predstavlja okvir v katerem se naravni vzvodi zgodijo ali tudi ne.

Bolj kot je okvir tog, usmerjen in predvidljiv, manj se vklopi nevrnskih povezav.  Sinapse se gradijo zgolj in samo  glede na čutno doživete izkušnje, ki predstavljajo material gradnje vsebine človekovega delovanja in uporabe samega sebe (čutenje, zavedanje, dojemanje, samoaktivnost, samoregulacija, notranja disciplina, sočutje, čuječnost, prilagoditve nenehnim spremembam v odnosu z okoljem, postati in delovati to kar si in ne to kar želijo drugi, da postaneš.

Objavljala bom tudi članke drugih avtorjev, za katere menim, da je njihovo razmišljanje vredno razmisleka.

Obiščete me lahko v mojem centru, kjer  seznanjam s pomenom stika in dotika v zgodnjem razvoju dojenčka, odpiram poti zavestnega starševstva, spremljam nosečnice v usmerjen pogled na prvih 6 tednov po porodu, izvajam programe Pedokinetike® od rojstva do 4 leta – GrowingSmart, MalaMali, SmartGrownUps.  Vodim izobraževanje za bodoče Pedokinetike® – smeri GrowingSmart in izvajam lekcije ATM® (Awarenes Through the Movement) in lekcije FI® (Functional Integration) po metodi Feldenkrais®.

Veselim se vašega razmišljanja in komentarjev.

Andreja Semolič

Andreja Semolič profil

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

Comments are closed.